MHS crowdmanagement
© Marten Stol 2023
MHS Crowdmanagement
WAT IS EEN VEILIGHEIDSPLAN? Een veiligheidsplan is een plan waarin van alles staat wat te maken heeft met het evenement dat je organiseert. Hierin geef je onder andere aan wat je gaat organiseren, wat mogelijke risico's bij je evenement zijn, welke maatregelen je treft en hoe de organisatie er uit ziet. Onderdeel van het veiligheidsplan is het calamiteitenplan. Hierin staat wie wat doet als er ondanks de getroffen maatregelen toch een calamiteit ontstaan. Kijk voor meer informatie onder het kopje 'Hoe moet een veiligheidsplan opgesteld worden?'. WAAROM IS EEN VEILIGHEIDSPLAN BELANGRIJK? Ieder evenement, hoe klein ook, kan risico's met zich meebrengen. Als organisator ben je verantwoordelijk voor de bezoekers en deelnemers die op je evenement afkomen. Door het opstellen van een veiligheidsplan ga je automatisch nadenken over de (on)veiligheid op je evenement. Daarnaast geeft het plan informatie over het evenement en hoe de (calamiteiten)organisatie in elkaar steekt. Dit is waardevolle informatie voor de hulpdiensten omdat zij deze plannen nodig hebben om een advies op te kunnen stellen. Ook heeft de gemeente deze informatie nodig om een vergunning te kunnen verlenen. Daarnaast kan het plan ook goed van pas komen voor je eigen organisatie. In het plan staat namelijk precies wie welke taak heeft en hoe de mensen te bereiken zijn. Als laatste reden kan een goed veiligheidsplan je ook helpen mocht er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch iets misgaan. Als er een ongeluk gebeurt kan het zijn dat er een onderzoek door bijvoorbeeld het OM, Inspectie of de Onderzoeksraad voor Veiligheid gedaan wordt. In dit geval wordt om allerlei informatie gevraagd om uit te zoeken hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Als in het veiligheidsplan duidelijk beschreven staat wat je hebt gedaan om risico's te voorkomen dan helpt dat in het onderzoek. WANNEER MOET EEN VEILIGHEIDSPLAN GEMAAKT WORDEN? Iedere gemeente kan zelf bepalen wanneer er een veiligheidsplan gemaakt moet worden. Of je verplicht bent een plan te maken moet je dus navragen bij de gemeente. Vaak is dit op de gemeentelijke website te vinden. Ons advies is om altijd na te denken of je evenement bepaalde risico's met zich meebrengt. Op basis hiervan kan bekeken worden of een a4-tje met informatie of een volledig plan nodig is. Wat er precies in een veiligheidsplan hoort te staan kun je hieronder lezen.
WIE MAAKT HET VEILIGHEIDSPLAN? Jij als organisator bent verantwoordelijk voor het veiligheidsplan. Maar je hoeft dit plan natuurlijk niet (helemaal) zelf te schrijven. Voor een goed en gedegen veiligheidsplan, wat voldoet aan de gemeentelijke voorwaarden, neemt u natuurlijk contact op met mij. HOE MOET EEN VEILIGHEIDSPLAN OPGESTELD WORDEN? In een veiligheidsplan staat (hoe klein of groot je evenement ook is) altijd een omschrijving van je evenement en welke risico's je realistisch gezien kunt verwachten. Ook staat er beschreven hoe je als organisatie werkt. Misschien werk je wel met een Centrale Post van waaruit de beveiliging en EHBO aangestuurd wordt of heeft het barpersoneel een taak in de leeftijdscontrole. Als er beveiliging of EHBO op je evenement aanwezig is beschrijf je in het plan o.a. ook hoeveel mensen er ingezet worden, wanneer zij er zijn en welke taken zij precies hebben. In het veiligheidsplan staan ook vaak een aantal scenario’s opgenomen. Deze scenario’s zijn gebaseerd op de risico-inventarisatie die al je gedaan hebt. In de scenario’s beschrijf je wie wat wanneer gaat doen als er een calamiteit gebeurt. Belangrijk bij het opstellen van een veiligheidsplan is dat in het plan beschreven staat hoe het daadwerkelijk op je evenement geregeld is. Ik kom regelmatig plannen tegen die nog standaard teksten en scenario’s bevatten. Omdat de gemeente dan geen goed beeld kan krijgen van het evenement worden deze plannen niet geaccepteerd en word je gevraagd om het plan aan te passen. Het scheelt je als organisator, gemeenten en hulpdiensten tijd als er direct een plan ligt waar duidelijk in staat wat het evenement is, hoe de organisatie werkt en welke veiligheidsmaatregelen er getroffen worden.

Veiligheidsplan

MHS Crowdmanagement
© Marten Stol 2023
MHS Crowdmanagement
WAT IS EEN VEILIGHEIDSPLAN? Een veiligheidsplan is een plan waarin van alles staat wat te maken heeft met het evenement dat je organiseert. Hierin geef je onder andere aan wat je gaat organiseren, wat mogelijke risico's bij je evenement zijn, welke maatregelen je treft en hoe de organisatie er uit ziet. Onderdeel van het veiligheidsplan is het calamiteitenplan. Hierin staat wie wat doet als er ondanks de getroffen maatregelen toch een calamiteit ontstaan. Kijk voor meer informatie onder het kopje 'Hoe moet een veiligheidsplan opgesteld worden?'. WAAROM IS EEN VEILIGHEIDSPLAN BELANGRIJK? Ieder evenement, hoe klein ook, kan risico's met zich meebrengen. Als organisator ben je verantwoordelijk voor de bezoekers en deelnemers die op je evenement afkomen. Door het opstellen van een veiligheidsplan ga je automatisch nadenken over de (on)veiligheid op je evenement. Daarnaast geeft het plan informatie over het evenement en hoe de (calamiteiten)organisatie in elkaar steekt. Dit is waardevolle informatie voor de hulpdiensten omdat zij deze plannen nodig hebben om een advies op te kunnen stellen. Ook heeft de gemeente deze informatie nodig om een vergunning te kunnen verlenen. Daarnaast kan het plan ook goed van pas komen voor je eigen organisatie. In het plan staat namelijk precies wie welke taak heeft en hoe de mensen te bereiken zijn. Als laatste reden kan een goed veiligheidsplan je ook helpen mocht er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch iets misgaan. Als er een ongeluk gebeurt kan het zijn dat er een onderzoek door bijvoorbeeld het OM, Inspectie of de Onderzoeksraad voor Veiligheid gedaan wordt. In dit geval wordt om allerlei informatie gevraagd om uit te zoeken hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Als in het veiligheidsplan duidelijk beschreven staat wat je hebt gedaan om risico's te voorkomen dan helpt dat in het onderzoek. WANNEER MOET EEN VEILIGHEIDSPLAN GEMAAKT WORDEN? Iedere gemeente kan zelf bepalen wanneer er een veiligheidsplan gemaakt moet worden. Of je verplicht bent een plan te maken moet je dus navragen bij de gemeente. Vaak is dit op de gemeentelijke website te vinden. Ons advies is om altijd na te denken of je evenement bepaalde risico's met zich meebrengt. Op basis hiervan kan bekeken worden of een a4-tje met informatie of een volledig plan nodig is. Wat er precies in een veiligheidsplan hoort te staan kun je hieronder lezen. WIE MAAKT HET VEILIGHEIDSPLAN? Jij als organisator bent verantwoordelijk voor het veiligheidsplan. Maar je hoeft dit plan natuurlijk niet (helemaal) zelf te schrijven. Voor een goed en gedegen veiligheidsplan, wat voldoet aan de gemeentelijke voorwaarden, neemt u natuurlijk contact op met mij. HOE MOET EEN VEILIGHEIDSPLAN OPGESTELD WORDEN? In een veiligheidsplan staat (hoe klein of groot je evenement ook is) altijd een omschrijving van je evenement en welke risico's je realistisch gezien kunt verwachten. Ook staat er beschreven hoe je als organisatie werkt. Misschien werk je wel met een Centrale Post van waaruit de beveiliging en EHBO aangestuurd wordt of heeft het barpersoneel een taak in de leeftijdscontrole. Als er beveiliging of EHBO op je evenement aanwezig is beschrijf je in het plan o.a. ook hoeveel mensen er ingezet worden, wanneer zij er zijn en welke taken zij precies hebben. In het veiligheidsplan staan ook vaak een aantal scenario’s opgenomen. Deze scenario’s zijn gebaseerd op de risico-inventarisatie die al je gedaan hebt. In de scenario’s beschrijf je wie wat wanneer gaat doen als er een calamiteit gebeurt. Belangrijk bij het opstellen van een veiligheidsplan is dat in het plan beschreven staat hoe het daadwerkelijk op je evenement geregeld is. Ik kom regelmatig plannen tegen die nog standaard teksten en scenario’s bevatten. Omdat de gemeente dan geen goed beeld kan krijgen van het evenement worden deze plannen niet geaccepteerd en word je gevraagd om het plan aan te passen. Het scheelt je als organisator, gemeenten en hulpdiensten tijd als er direct een plan ligt waar duidelijk in staat wat het evenement is, hoe de organisatie werkt en welke veiligheidsmaatregelen er getroffen worden.

Veiligheidsplan